Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Budynek Biblioteki Miejsko Powiatowej w Kwidzynie. Fot. Drosik

Historia

1946 rok - rozpoczęto działania mające na celu uruchomienie biblioteki w Kwidzynie.

1 czerwca 1947 roku - powstała Powiatowa Biblioteka Publiczna, a 29 maja 1948 roku został uruchomiony Miejski Oddział Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Grudziądzkiej 15. Jej kierownikiem został Stanisław Raczyński.

Uchwała Rady Państwa z dnia 1 października 1947 roku nr 152 / 47 dotyczyła zaopatrzenia Ziem Odzyskanych w książki polskie. Ministerstwo Oświaty za pośrednictwem Centralnej Zbiornicy Książek wysłało do Kwidzyna pierwszą partię książek. Książki zakupiono z pieniędzy ofiarowanych przez Radę Państwa, Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Ziem Odzyskanych, Ministerstwo Oświaty oraz Fundusz Zapomogowo-Pożyczkowy.

30 sierpnia 1948 roku odbyło się XXXI posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w Kwidzynie. Uchwała nr 47 głosiła: „Miejska Rada Narodowa w Kwidzyniu jednogłośnie uchwaliła utworzyć Publiczną Bibliotekę Miejską w Kwidzyniu z dniem 1 września 1948 r."

Kierownikiem nowo utworzonej biblioteki została Maria Sobolewska. Biblioteka mieściła się przy ul. Grudziądzkiej 10. Uroczyste otwarcie nastąpiło 16 stycznia 1949 roku o godz. 12.00.

Najprawdopodobniej w roku 1950 lub 1951 biblioteka została przeniesiona z ulicy Grudziądzkiej do budynku przy ul. Chopina 21, gdzie na I piętrze zajmowała jedno pomieszczenie. W 1955 roku nastąpiło połączenie obu bibliotek – powiatowej i miejskiej. Wtedy kierownikiem biblioteki była Leonarda Sokołowska.

Dnia 21 lipca 1963 roku ( z okazji XIX rocznicy PKWN) została otwarta nowa siedziba Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w budynku przy ul. Piłsudskiego 21, w którym mieści się do dnia dzisiejszego. W tym czasie kierownikiem był Mirosław Strzałkowski. Po jego śmierci, w roku 1967, kierownikiem biblioteki została Krystyna Grabowska.

W październiku 1968 roku przy Bibliotece Miejskiej został zorganizowany Klub Turystyki Pieszej „Bibliochody”. Jego pomysłodawczynią i twórczynią była Halina Klein. „Bibliochody” organizują wiele cyklicznych imprez, m.in.: Rajd Jesienny, Rajd Wiosenny, Rajd Pierwszoklasistów.

W latach 60-tych biblioteka posiadała tylko część pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 21. Pozostałe zajmowały organizacje młodzieżowe i Totolotek. Stopniowo organizacje wyprowadzały się i w 1975 roku na II piętrze powstał Miejski Ośrodek Kultury z dyrektorem Władysławem Kowalewskim. Biblioteka została przejęta przez MOK. Taka sytuacja trwała do 1990 roku. W 1991 roku nastąpiła reorganizacja i biblioteka funkcjonowała w strukturach Kwidzyńskiego Centrum Kultury.

Przez cały czas prowadzono prace zmierzające do powstania kolejnych placówek. W 1975 roku powstała Filia nr 1 przy ul. Brzechwy 5, a w 1986 roku Filia nr 2 przy ul. Broniewskiego. Filie zostały połączone 20 czerwca 1994 roku. Jako Filia nr 1 otrzymały siedzibę w budynku pływali przy ul. Słowackiego 18, w którym mieści się do dnia dzisiejszego.

W 1977 roku kierownikiem biblioteki został Jerzy Kosacz, a w 1980 roku - Urszula Siejka-Pieniążek, która podjęła starania, aby utworzyć w Kwidzynie Filię dla Niepełnosprawnych. Jej wysiłki zakończyły się sukcesem.

Uroczyste otwarcie Filii nr 2 dla Niepełnosprawnych odbyło się dnia 7 października 1998 roku. Pierwszą jej siedzibą był budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 (na osiedlu Piastowskim). W roku 2000 (18 września) filię przeniesiono do budynku SP 6 przy ul. Grunwaldzkiej 54, gdzie biblioteka funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Biblioteka stara się przede wszystkim zaspokoić potrzeby czytelnicze osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Współpracuje ze stowarzyszeniami i instytucjami, które zrzeszają takie osoby, a są to min.: Warsztat Terapii Zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, Szkoła Podstawowa nr 6 (klasy integracyjne), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Gimnazjum nr 4, Przedszkole Integracyjne.

Filia nr 3 Środowiskowa to dawna Biblioteka Środowiskowa. Została otwarta 1 października 1996 roku z inicjatywy Burmistrza Romana Bery. Przeznaczona dla dorosłych, młodzieży i dzieci z terenu miasta Kwidzyna. W 2000 roku została przyłączona do Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie. Obecnie mieści się w budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. Kamiennej 18.

W 2000 roku bibliotece powierzone zostały zadania biblioteki powiatowej. Została wyodrębniona ze struktur KCK i funkcjonuje jako samodzielna jednostka. Dyrektorem Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie została Krystyna Kopisto, a funkcję kierownika pełniła Urszula Siejka-Pieniążek. Po jej przejściu na emeryturę w 2004 roku kierownikiem została Agnieszka Wentowska.

W 2000 roku rozpoczęła się komputeryzacja biblioteki. Obecnie bibliotekę główną i jej trzy filie łączy sieć komputerowa. Katalog biblioteki jest dostępny w Internecie. Znacznie ułatwia to korzystanie ze zbiorów bibliotecznych i udzielanie informacji. W kolejnych placówkach powstają stanowiska komputerowe dla czytelników.

W 2003 roku Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie uzyskała status instytucji kultury.

Obecnie biblioteka posiada 125 687 książek, a także 511 tytułów „książki mówionej” na kasetach i płytach CD.

Z kart kroniki Biblioteki - czytelnia dziecięca 1965 - 1967

Wystawa "Nowe książki" w czytelni dziecięcej - 1965 rok

14 grudnia 2018 roku oficjalnie otwarto nową siedzibę Biblioteki. Mieści się ona w budynku Dworca PKP przy ul. T. Kościuszki 54.

Linki zewnętrzne