"Poczta Polska" Urząd Pocztowy Kwidzyn 1

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
'''Komparatystyka''' - wykonał Waldemar Plebański


Plan kursowania autobusu pocztowego, z I połowy XX w.

Urząd Pocztowy mieszczący się przy ulicy Braterstwa Narodów 50 został wzniesiony w miejscu, w którym wcześniej również stał budynek poczty ( co prezentuje poniższa pocztówka ). Gmach ten zwany przed wojną pocztą cesarską został wzniesiony w latach 1911 - 1913 w stylu neogotyckim.

Historia powojenna Urzędu Pocztowo - Telekomunikacyjnego zaczyna się 10 marca 1945 roku, albowiem jako pierwsi przybyli do opuszczonego miasta polscy pocztowcy. Byli to: naczelnik urzędu Stanisław Pierzchała oraz pracownicy: Jan Koszczka, Józef Rykaczewski i Józef Krotowski oddelegowany z ramienia Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy, do zabezpieczenia mienia pocztowego i zorganizowania łączności pocztowo - telekomunikacyjnej. Pierwsze czynności naszych pocztowców polegały na oczyszczeniu budynku urzędu z pozostałości wojennych, jak donosi w swym raporcie z dnia 2 marca 1946 roku naczelnik urzędu Stanisław Pierzchała: "zgnilizny, padliny i wszelkiego rodzaju brudu po kwaterujących oddziałach sowieckich", ponieważ w budynku tym Rosjanie urządzili wcześniej rzeźnię. 25 listopada budynek ostatecznie opuściły kwaterujące w nim wojska radzieckie. Postawiono przy budynku wartę dla ochrony mienia pocztowego, którą pełniła "Pocztowa Służba Ochronna". 9 grudnia 1945 roku w gmachu uroczyście otwarto świetlicę pocztową, którą poświęcił w obecności władz Kwidzyna ks. proboszcz dr S.Smarzych. Już 10 czerwca 1945 roku uruchomiono centralę telefoniczną a pierwszym abonentem było Starostwo Powiatowe.

W pierwszym roku powojennej działalności urzędu pocztowego odprawiono i przyjęto 800 000 listów zwykłych, 16 000 poleconych, 680 wartościowych, 2 600 przekazów, 1 600 paczek, 4 200 telegramów i zrealizowano 4 700 rozmów zamiejscowych.

Budynek poczty na przedwojennych pocztówkach

Zdjęcia współczesne

Źródła