Związek Miast Polskich

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Związek Miast Polskich - organizacja samorządów miejskich powołana do opracowywania wspólnego stanowiska wobec rządu i promocji miast członkowskich w Polsce i za granicą. Powstała w roku 1917 i działała aż do wybuchu wojny w 1939 roku. Związek mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami w dziedzinie legislacyjnej, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń pomiędzy rozmaitymi służbami miejskimi. Także współpraca z podobnymi organizacjami w innych krajach rozwijała się pomyślnie.

Po II wojnie światowej działalność Związku Miast Polskich została uniemożliwiona. Natomiast po wolnych wyborach lokalnych 27 maja 1990 roku pojawiła się inicjatywa restytucji Związku. W styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu - statutowej siedzibie Związku - jego Kongres Restytucyjny. Do Związku należy 307 miast (luty 2008), w tym prawie wszystkie miasta wojewódzkie (niedawno ze związku wystąpił Białystok). Mieszka w nich 76% miejskiej ludności kraju.


Miasto Kwidzyn przystąpiło do Związku Miast Polskich Uchwałą Nr XXV/163/92 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 listopada 1992 r.

Link zewnętrzny

Zobacz też

ZMP w Wikipedii