Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Okładka

„Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech” Protokóły i sprawozdania 1920 - 1939 to zbiór ściśle tajnych protokółów oraz sprawozdań konsulów RP w Niemczech międzywojennych. Pozwalają poznać organizację, cele i metody pracy polskiej slużby dyplomatycznej i konsularnej w tym konsulatu w Kwidzynie.

Dokumenty te zostały zebrane w ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Opracowali:

Henryk Chałupczak i Edward Kołodziej

Stron: 375

Rok wydania: 1999

ISBN 83-227-1354-1