Ziegenlache

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Ziegenlache to niegdyś mielizna na Wiśle, na północny zachód od Kwidzyna. Na jej miejscu powstała wieś Ziegenlache (dziś Lipianki).

Zapisy nazewnictwa

  • 1336 - dy Czegenlach, Czegenlache (PUB)
  • 1540 - Ziegenlach jako pastwisko wydzierżawione wsi Lichnowy pod Malborkiem (ZtM)
  • 1588 - das Werder vom Nogath an bis an die Weisel nebenst einem ort landes die Zigelache genant (UBP)
  • 1608 - Ziegellache (ZtM)

Źródła