Zeszyty Kwidzyńskie Nr 9 - Szkolnictwo Kwidzyńskie 1945 - 1950

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Okładka Nr 9

Funkcjonowanie szkolnictwa w najtrudniejszym, powojennym okresie jest tematem dziewiątego numeru Zeszytów Kwidzyńskich wydawanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej. Składają się na nie: wspomnienia nauczycieli, kierowników szkół, dokumenty i przepisy, a także zapiski kronikarskie będące świadectwem ich ofiarnej pracy.


W spisie treści znajdziemy:

  • Oświata w powiecie kwidzyńskim 1945 - 1950 - autor - Krystyna Zachorowska
  • Dokumenty, przepisy prawne i sieć szkół - wybór i opracowanie - Henryk Michalik
  • Wykaz aktualnych nazw niektórych miejscowości występujących w opracowaniu
  • Szkoła Powszechna w Drążkowie - autor - Bolesław Paprocki
  • Szkoła Powszechna w Kaniczkach - autor - Wiktor Pozorski
  • Szkoła Publiczna Powszechna Stopnia III dla Dorosłych w Kwidzynie
  • Szkoła Powszechna nr 5 w Kwidzynie - autor - Jan Mówiński


_____________________________________________


Redaktor, zdjęcie na okładce i projekt okładki: Henryk Michalik

Stron: 159

Rok wydania: 2003

ISBN 83 - 914637 - 7 - X