Zeszyty Kwidzyńskie Nr 4 - Przyczynki Do Historii Kwidzyna

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Okładka Nr 4

Nie ma miłości do miasta,
regionu, Małej Ojczyzny,
bez znajomości historii,
teraźniejszości i ich
perspektyw rozwoju.”

To motto przyświeca czwartemu numerowi „Zeszytów Kwidzyńskich” wydanemu w 2001 roku przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej. Artykuły w nim zawarte poruszają różnorodną problematykę historyczną, która jest przyczynkiem do dalszej penetracji, wyjaśnienia „białych plam” w bogatej historii dziejów miasta. Ostatni rozdział poświęcony jest historii, strukturom i celom Towarzystwa, które wydaje „Zeszyty”.


Spis treści obejmuje:

  • Wilkierze z 1480 roku
  • Wilkierze z 1586 roku
  • Papiernia miejska w Kwidzynie. - autor - Barbara Zagórska
  • Dalsze przyczynki do dziejów papiernictwa w Kwidzynie i jego okolicach. - autor - Franciszek Pabich
  • Kwidzyn na szlaku pocztowym w XVIII wieku. - autor - Stanisław Dudulewicz
  • Działania Armii Czerwonej w rejonie Kwidzyna w styczniu 1945 roku. - autor - Hubert Jarmułowicz
  • Pierwsze miesiące w Kwidzynie. - autor - Tadeusz Wiśniewski
  • Byłem jednym z wielu. - autor - Dymitr Perun
  • Muzeum Kwidzyńskie - autor - Alfons Lemański
  • Towarzystwo Miłośników Ziemii Kwidzyńskiej - autor - Henryk Michalik

_____________________________________


Redaktor i projekt okładki - Henryk Michalik

Stron: 131

ISBN 83 - 914637 - 2 - 9