Zeszyty Kwidzyńskie Nr 17 - Kwidzyn i Ziemia Kwidzyńska w "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich"

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Okładka

Staraniem zespołu redakcyjnego Towarzystwa Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej powstał Zeszyt możnaby rzec nietypowy, mało twórczy w tym zestawie. Ulegając swego rodzaju modzie na rozbieranie na części monumentalnego dzieła jakim jest "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" w innych częściach kraju, Towarzystwo podjęło inicjatywę opublikowania haseł, które dotyczą Kwidzyna i obszaru obecnego (w granicach od 1999 roku) powiatu kwidzyńskiego pomijając ziemie po lewej stronie Wisły, a więc głównie Gniewu i okolic (ziem, które wchodziły w skład pruskiego Kreis Marienwerder Westpreussen do 1920 roku). Zebrano 200 haseł z obszernym hasłem "Pomezania" włącznie i zachowując oryginalną pisownię z końca XIX wieku w porządku alfabetycznym czytelnikom przedstawiono. Niewątpliwie trudność przyswojenia czytanego tekstu nie ułatwi mnogość użytych skrótów. Te jednak objaśnione zostały na trzech ostatnich stronach Zeszytu. Pomijając mankamenty tekstu niniejsza pozycja zapewne ułatwi pracę poszukiwaczom historii w naszym mieście i powiecie.

Redaktor:

Antoni Barganowski

Współpraca:

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kwidzyńskiej "Liwa"

Stron: 99

ISBN: 978-83-919625-8-9