Zeszyty Kwidzyńskie Nr 14 - Sylwetki Zasłużonych Nauczycieli, Działaczy Oświatowych I Związkowych Ziemi Kwidzyńskiej - Część I

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Okładka

"....Aby mierzyć

Drogę przyszłą

Trzeba wiedzieć, skąd się wyszło..."

To motto C. K. Norwida jest słowem przewodnim niniejszego Zeszytu Kwidzńskiego wydanego wspólnie przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej i Oddział Międzygminny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kwidzynie. Zeszyt przybliża sylwetki ludzi tworzących zręby i budujących struktury kwidzyńskiej oświaty.

Zawiera biografie zasłużonych dla miasta Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego nauczycieli oraz działaczy oświatowych. Duża część spośród nich już nie żyje, niektórzy na zawsze wyjechali, inni są na zasłużonych emeryturach lub nadal jeszcze pracują. Opublikowano sylwetki oraz dokonaia zawodowe i społeczne: Anny Baraniak, Jana Barańskiego, Michała Bielawskiego, Wandy Błeszczyńskiej, Mariana Błeszczyńskiego, Stanisława Borowieckiego, Edwarda Budysia, Bronisławy Czerwień, Michała Czerwień, Korneliusza Ejsmonda, Renaty Gawinek, Bronisławy Gąsiorowskiej, Marii Gierasimowicz, Janiny Gorczycy, Ireny Grygier, Ireny Halagiery, Henryka Ottona Hawliczka, Władysława Hiszczyńskiego, Czesława Hryba, Dymitra Jabłońskiego, Jarosława Kalińczaka, Romana Karaska, Eugeniusza Kielara, Elżbiety Kopanickiej, Mariana Kopanickiego, Ireny Kufel, Wiesławy Kundzicz, Wiesławy Kurkowicz, Kazimierza Kwiatka, Barbary Łukaszewicz, Jana Machutty, Ryszarda Malajki, Ewy Majewskiej, Pawła Mądrego, Kazimiery Muzyki, Danuty Niedzwieckiej, Teresy Nowak, Czesława Ostrowskiego, Stefana Osucha, Heleny Paciorek, Władysława Paciorka, Bronisławy Pasternak, Jana Płoskońskiego, Jana Rentflejsza, Teresy Ruszczak, Ryszarda Rutkowskiego, Barbary Rybskiej, Barbary Sadowskiej-Biernat, Łucji Schaefer, Wiktora Sienkiewicza, Bogumiły Sitko, Henryka Sobczyńskiego, Zenona Soboczyńskiego, Janusza Stasiewicza, Ireny Stąpor, Jolanty Szulc, Zuzanny Szulc, Marianny Szulińskiej, Jadwigi Targowskiej, Zofii Tomasik, Marii Tryc, Tadeusza Tyszkowskiego, Barbary Wolak i Grażyny Żulczyk.

___________________________________________________________________

Redaktorzy:

Antoni Barganowski, Jolanta Szulc

Projekt okładki:

Henryk Michalik

Zdjęcie na okładce: Szkoła Podstawowa Nr 4 - ul. Warszawska 13

Stron: 212

Rok wydania: 2011

ISBN 978-83-919625-5-8