Zeszyty Kwidzyńskie Nr 11 - Kwidzyn w 1945 Roku

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Okładka Nr 11

Rekonstrukcja problemów roku 1945, widziana przez pryzmat dokumentów, zapisków, protokołów i wspomnień, z jakimi borykały się: pierwsza powojenna władza i mieszkańcy Kwidzyna jest tematem jedenastego numeru serii „Zeszyty Kwidzyńskie”, wydawanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej. Opracowanie to powstało w wyniku penetracji zasobów Archiwum Państwowego w Malborku przez zespół ludzi, którzy tej kwerendy dokonali. Byli to: Antoni Barganowski, Małgorzata Dymek, Henryk Michalik, Andrzej Rożniata i Karol Wiącek.


Spis treści:

  • Wspomnienia urzędników napisane w lutym i marcu 1946 roku.
  • Referaty, instytucje i zakłady działające na terenie Kwidzyna.
  • Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Kwidzynie ( nr 1, 2, 3, 4 )
  • Wykaz przedsiębiorstw, instytucji i urzędów działających w mieście oraz lista pracowników Zarządu Miejskiego zwolnionych do lutego 1946 roku.
  • Sprawa niemiecka w mieście.
  • W dokumentach można przeczytać.

________________________________________


Redaktor i projekt okładki: Henryk Michalik

Zdjęcie na okładce: zbiory A. Barganowski

Stron: 160

Rok wydania: 2003

ISBN 83 - 9196625 - 0 - 4