Zbór Świadków Jehowy

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ404794286d404053-googlemap-00000000-QINU

Sala Królestwa na zdjęciu lotniczym
Sala Królestwa Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy, to organizacja religijna o pełnej nazwie zarejestrowanej w Polsce: Świadkowie Jehowy w Polsce.' W rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych znajduje się w dziale A pod nr 34. Jak twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w podanych przez siebie zasadach, kościoły i inne związki wyznaniowe, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, swój byt prawny wywodzą z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". Z chwilą wpisu do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, zwanego dalej "Rejestrem", prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 30 ustawy, kościół lub inny związek wyznaniowy uzyskuje, jako całość, osobowość prawną oraz korzysta ze wszystkich uprawnień i podlega obowiązkom określonym w ustawach.

Powyższa informacja została zamieszczona ze względu na ogólnie pokutujący, błędny pogląd, że jest to sekta i nie podlega ochronie prawnej w Polsce.

W Kwidzynie istnieją trzy zbory Świadków Jehowy (Kwidzyn−Dolny (w tym grupa języka migowego), Kwidzyn−Północ, Kwidzyn−Wschód), posiadające Salę Królestwa, w której spotykają się w ramach kultu religijnego. Każdy zaproszony przez głosiciela tej organizacji może przybyć do Sali Królestwa na zebranie o tematyce biblijnej, a zwłaszcza na coroczne święto Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa. Sala Królestwa zlokalizowana jest przy ulicy Szerokiej 11.