Zakład Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Zakład Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej - utworzone 4 lata temu składowisko odpadów komunalnych znajdujące się w Gilwie Małej.

W 1999 roku Zakład Utylizacji Odpadów rozpoczął poszukiwania nowych terenów na których to można byłoby zlokalizować nowe składowisko odpadów. Ostatecznie wybór padł na Gilwę Małą. 1 października 2004 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej. W skład nowo powstałego składowiska wchodzi m.in sortownia, kompostownia, deponator do czasowego składowania odpadów niebezpiecznych oraz kwatera balastu. Prognozuje się, że Zakład ma służyć mieszkańcom powiatu kwidzyńskiego przynajmniej przez najbliższe pół wieku. Jeżeli będziemy aktywnie kształtować świadomość społeczną odnośnie istotnej roli segregacji odpadów - planowany czas eksploatacji zapewne wydłuży się.

Zakład zajmuje obszar ok. 13 hektarów z czego 2,9 ha przeznaczone jest na kwaterę balastu o docelowej objętości składowanych odpadów 180 tys. m3. Zakład może rocznie przyjąć ok. 25 tyś. ton odpadów.

Źródła

Strona internetowa ZUO