Wojciech Kruk

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Ks. Wojciech Kruk

Wojciech Gerard Kruk- urodzony 6 sierpnia 1933 roku w Poniatowie, zmarł 24 stycznia 2005 roku.

  • Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa dra Tomasza Wilczyńskiego w Olsztyńskim Hosianum 2 lutego 1958 roku.
  • Od 22 grudnia 1982 do 30 czerwca 1993 roku był proboszczem Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie z zadaniem budowy kościoła.
  • Dnia 30 czerwca 1993 roku objął probostwo Parafii św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie.
  • 16 października 1993 roku dekretem 763 / 93 został mianowany przez biskupa elbląskiego Andrzeja Śliwińskiego Prepozytem Kwidzyńskiej Kapituły Konkatedralnej i Kanonikiem Kapituły Katedralnej Elbląskiej.

Za swe zasługi, wszechstronną działalność dla dobra społeczności Ksiądz Prepozyt Prałat Kanonik mgr Wojciech Kruk – proboszcz Parafii św. Jana Ewangelisty, gospodarz świątyni konkatedralnej w Kwidzynie, został uhonorowany następującymi nagrodami:

  • 16 lutego 1996 roku Burmistrz Miasta przyznał księdzu prepozytowi honorowy tytuł „Człowieka Kultury” za rok 1995 w Kwidzynie;
  • 19 maja 1997 roku odznaczono Kombatantów, ks. prałat W. Kruk otrzymał wówczas certyfikat „Poznański Czerwiec 1956” będący podziękowaniem za współtworzenie korzeni III Rzeczypospolitej;
  • 11 listopada 1997 roku otrzymał medal „Bene Merenti”, przyznawany zasłużonym dla I Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wł. Gębika w Kwidzynie;
  • 16 lipca 1998 roku został mianowany kapelanem do spraw stosunków polsko - ukraińskich;
  • 31 sierpnia 2000 roku ks. prepozyt Wojciech Kruk został Honorowym Obywatelem Miasta Kwidzyna.

Ks. Wojciech Kruk został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Kwidzynie w pobliżu lapidarium kwidzyńskich cmentarzy.