Wojciech Bielski

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Ksiądz Wojciech Bielski - nieznane są daty jego urodzin i śmierci. Pochodził z diecezji krakowskiej.

Dymisorie wydał mu bp krakowski Marcin Szyszkowski. Święcenia kapłańskie udzielił abp gnieźnieński Jan Wężyk. Był kapłanem w diecezji włocławskiej. Od 3 marca 1640 roku proboszczem w Tychnowach i Straszewie. Biskup w nominacji zaznaczył, iż czyni to w porozumieniu z królem polskim jako patronem parafii Straszewo i patronem kościoła tychnowskiego Andrzejem Kretkowskim wojewodą brzesko - kujawskim. Młody kapłan z wielkim zapałem zajął się remontem w sobie podległych kościołach, zwłaszcza tychnowskim, co doceniono podczas wizytacji. Jednak skarcono go za ustawienie w kościele beczki z piwem (ku pokrzepieniu murarzy) i za zbyt długie włosy, które polecono mu ściąć choćby o połowę i to w przeciągu tygodnia. Młody kapłan migał się, tłumacząc się bólem głowy. Za wybujałą fryzurę zagrożono mu suspensą. Bielski wolał pożegnać się z podległą mu parafią niż z wypielęgnowanym owłosieniem i powrócił w 1641 roku do diecezji włocławskiej. Zanim to jednak uczynił, wystarał się w kurii biskupiej o szczególne uprawnienia rozgrzeszania nawracających się z protestantyzmu i zdejmowania z nich kar kościelnych. Okazało się później, że uprawnienia były bezzasadne, gdyż nie było tak wielu powracających do Kościoła jak to przedstawiał Bielski.

W 1644 roku był proboszczem w Jaksicach (Jaxycensis) w diecezji włocławskiej.

Źródła

  • Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-1821 - Wojciech Zawadzki - 2009 r.
  • Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku - Mieczysław Józefczyk - Malbork 2012r.