Weichsel - Zeitung

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Tablica emaliowana


"Weichsel = Zeitung" to przedwojenny dziennik przeznaczony dla Prus Zachodnich.

W latach 1920 - 1945 gazeta była urzędowym organem władz państwowych i komunalnych powiatów: Kwidzyn, Sztum i Susz.

W latach 1932 - 1934 nosiła podtytuł: "N.S. Weichsel - Wacht" (Narodowo-Socjalistyczna straż nad Wisłą). Dziennik reprezentował stanowisko hitlerowskiej partii i Związku Niemiecki Wschód w odniesieniu do Powiśla. Był nakierowany przeciwko Polakom i wszelkim przejawom polskości. Posiadał specjalną kolumnę przeznaczoną na wiadomości z obszaru "Zwischen Danzig und Memel" (Między Gdańskiem a Kłajpedą).

Dziennik redagowany był w Kwidzynie i drukowany w wydawnictwie "Weichsel - Verlag" ("Wisła") należącym do Wendta Grolla, przy przedwojennej Marienburgerstrasse 41.

Naczelnym redaktorem pisma był znany w mieście hitlerowiec dr Max Krause. Jemu osobiście zleciła hitlerowska partia i BDO prowadzenie kampanii przeciwko Polskiemu Gimnazjum w Kwidzynie.

Na ostatniej stronie gazety umieszczane były, podobnie jak to się dziś praktykuje, reklamy rodzimych produktów, sklepów, restauracji czy hoteli.

Źródła