Walenty Stanski

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Duchowny katolicki Walenty Stanski w dokumentach kościelnych figuruje też jako: Stański,Stanerius, Stanetius i Stanety. Nie wiadomo kiedy i gdzie się urodził. Miał dwóch braci: Pawła i Mikołaja.

Był proboszczem w Straszewie w latach 1601 - 1607, Tychnowach od 3 marca 1603 roku do 30 stycznia 1604 roku. Tam złożył rezygnację na rzecz pracy duszpasterskiej w parafii w Królewie, której z niewiadomych powodów nie objął. Próbował przejąć opuszczony kościół w Mikołajkach wraz z należącymi do niego 4 włókami ziemi o co procesował się z nim Stanisław Pokrzywiński, proboszcz z Postolina. Spór nie został rozstrzygnięty.

Przed śmiercią ciężko chorował. 6 czerwca 1607 roku sporządził testament w języku polskim, w którym m.in pisał: "Dwiema braciom swoim, Pawłowi i Mikołajowi porciyą swoiey maiętności, która consistit z oszminset polskich złotych za dom u Pana Dominowskiego leżących posczam, niech się thim contentuią, a z Plebaniey Straszewskiey nyc się nie upominają, bo tho patrimonium Christi". W testamencie wymienił też Piotra z Piotrowic jako proboszcza tychnowskiego. Jego wolą było, aby został pochowany w kościele klasztornym w Nowem.

Zmarł 11 sierpnia 1607 roku w Straszewie.

Źródła

  • Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-1821 - Wojciech Zawadzki - Elbląg 2009 r.
  • Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku - Mieczysław Józefczyk - Malbork 2012 r.