Walenty Czubkowski

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Walenty Czubkowski - duchowny katolicki żyjący w latach (1759 - 1807).

Pochodził z diecezji chełmińskiej. Znał język polski i niemiecki. Do chełmińskiego seminarium duchownego został przyjęty 23 września 1781 roku. Z rąk bpa sufragana Fabiana Pląskowskiego dnia 21 kwietnia 1783 roku otrzymał subdiakonat ad mensam Episcopalem, 27 kwietnia diakonat, a 25 maja tego roku święcenia kapłańskie. Był komendariuszem od maja 1783 do lutego 1788, a następnie od lutego 1788 do 1807 roku proboszczem w Tychnowach. Od stycznia do marca 1784 przebywał w Lipinkach, gdzie sprawował sakrementy. Domniemuje się, że zmarły w maju 1795 roku organista w Lipinkach Łukasz Czubkowski mógł być jego ojcem.

Zmarł na gruźlicę 6 kwietnia 1807 roku w Tychnowach i tam został pochowany dnia 8 kwietnia w krypcie kościoła.

Źródło

Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-1821 - Wojciech Zawadzki - 2009 r.