VIII Zjazd Absolwentów Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

VIII Zjazd Absolwentów Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Kwidzynie

OkładkaSpis treści

1. Moja mała Ojczyzna - Justyna Liguz

2. Nasza Szkoła w latach 1946-2006 - Marian Laurentowicz

3. Jubileusz 60 - lecia Szkoły

4. Między Zjazdami 2001-2006 - Zbigniew Drelich

5. Witajcie Konie - Roman Bera

6. Kalendarium Zjazdów Absolwentów - Marian Laurentowicz

7. O przygotowaniach do VIII Zjazdu Absolwentów - Marian Laurentowicz

8. Nasi Pedagodzy

 • Marian Artemiuk
 • Anna Barańska
 • Janusz Bussler
 • Eugeniusz Doroszkiewicz
 • Leon Herkt
 • Zdzisław Humanowski
 • Andrzej Humecki
 • Bronisław Kapusta
 • Zdzisława Krasucka
 • Ryszard Krasucki
 • Stanisław Kuc
 • Kazimierz Makowski
 • Stanisław Mentlak
 • Julian Miller
 • Franciszek Morus
 • Tadeusz Musiewicz
 • Janina Oramus
 • Stefan Regulski
 • Stefan Rząca
 • Bogusław Wojciak
 • Józef Szmuc

9. Tym, których już nie ma - Franciszek Dąbrowski

Pamięci Urszuli Nowak

Tym, których już nie ma

10. Honorowi Absolwenci naszej Szkoły - Marian Laurentowicz

11. Wspomnienia

 • Wspomnienia honorowego absolwenta TMR - Janusz Bussler
 • Uwagi o pierwszych latach mojej pracy w szkole - Zdzisław Humanowski
 • Kolega Stefana - Jerzy Kielar
 • Od ucznia do dyrektora Szkoły - Marian Laurentowicz
 • Cztery pokolenia - Mieczysław Sitko
 • Urszula, sport i sportowcy - Alicja Napiórkowska
 • Między Zjazdami - Jerzy Kielar
 • Byliśmy pierwsi - Zbigniew Sitko
 • Wspomnienia matury 1964 - Michał Kowalik
 • Podsłuch na maturze - Romuald Drobysz
 • "Konie" - Moja Szkoła - Kazimierz Gorlewicz
 • Wspomnienia z wykonywanego zawodu nauczycielskiego - Bogusław Wojciak
 • Z życia wzięte - Franciszka Dąbrowska

12. Laureaci Szkolnej Nagrody im. Mikołaja Kopernika

13. Komitet organizacyjny

14. Wykazy

Kadra kierownicza szkoły

Administracja szkolna

Nauczyciele w latach 1946-2006

Absolwenci od 1947 roku

15. Notes Zjazdowicza

16. Podziękowanie

17. Album fotografii

18. Sponsorzy