Ulica Żabia w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ6dde2188eb30d5e-googlemap-00000000-QINU

Przebieg ulicy Żabiej na współczesnym planie miasta.
Ostatni budynek z dawnej zabudowy ul. Żabiej.

Ulica Żabia. Ulica istniejąca jeszcze w latach 90' ubiegłego wieku, odchodząca w bok od ulicy Sokolej. Obecnie ul. Żabia nie istnieje, wchłonięta w znacznej części przez ulicę Bolesława Krzywoustego.

Historia

Do 1945 ulica Żabia nosiła nazwę Lötzener Weg od miasta Giżycko. Współczesna nazwa pochodzi od przymiotnika żabi i nie nawiązuje ani do nazwy niemieckiej ani dawnej polskiej (Lec).

Ciekawostki

Z dawnej, oryginalnej zabudowy ulicy Żabiej zachował się pojedynczy, parterowy budynek, zlokalizowany obecnie pod adresem Bolesława Krzywoustego 3(foto).

Źródła