Ulica Łąkowa w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Ulica Łąkowa na mapie


ul. Łąkowa - ulica w Kwidzynie biegnąca od skrzyżowania z ulicami: Gdańską oraz Żwirki i Wigury do ulicy Długiej w Marezie.


Spis treści

Ważniejsze obiekty

  • Energa - ul. Łąkowa 38

Historia

Najstarsza nazwa tej powstałej przed rokiem 1772 ulicy to Wasserstrasse. Późniejsza Gerberstrasse (z języka niemieckiego Gerber - garbarz) funkcjonowała przed rokiem 1819 i mogła być związana z funkcjonującymi przy niej warsztatami garbarskimi, znajdującymi się poza murami miasta. Salatereistrasse to już przedwojenna nazwa ulicy. Nazwa Łąkowa utworzona została od przymiotnika łąkowy i może nawiązywać do podmiejskiego charakteru ulicy.

Ciekawostki

Pod numerem 44 jest usytuowana zabytkowa gazownia miejska.

Galeria

Źródła

Zobacz też:

Wykaz ulic Kwidzyna