Tomasz Antoni Gertz

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Tomasz Antoni Gertz - duchowny katolicki, którego nazwisko w tekstach źródłowych można odczytać też jako Giertz i Glitz.

Urodzony w 1699 roku na terenie oficjalatu pomezańskiego. W październiku 1725 roku został przyjęty do chełmińskiego seminarium duchownego. W styczniu roku następnego otrzymał święcenia kapłańskie w diecezji chełmińskiej. Przybył do kościoła w Tychnowach gdzie od stycznia 1726 do maja 1729 był wikariuszem, a od czerwca 1729 do 1736 roku proboszczem.

Zmarł w maju 1736 roku w Tychnowach i tam prawdopodobnie został pochowany.

Źródło

Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-1821 - W. Zawadzki 2009r.