Thuro Balzer

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Artur Franz Thuro (Thurø) Balzer urodził się 9 maja 1882 roku w Bystrzcu (dawn. niem. Weißhof) obecnie Podzamcze.

Thuro Balzer.

Był synem Franza Balzer, kupca z Weißhof. Od 9 do 16 roku życia uczęszczał do Gimnazjum w Marienwerder.

Na Wielkanoc 1898 roku opuszcza szkolę z zaświadczeniem uprawniającym do odbycia służby wojskowej, jako jednoroczny ochotnik (niem. Der Einjährig-Freiwilligen). Po zakończeniu służby poświęca się zawodowo malarstwu.

Kolejne trzy lata Balzer spędza w różnych pracowniach malarskich gdzie zapoznaje się z malarstwem dekoracyjnym. W październiku 1901r. rozpoczyna studia dla nauczycieli sztuki w Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego (niem. Akademie für Kunst und Kunstgewerbe) we Wrocławiu.

Przez pierwszy semestr uczęszcza na zajęcia z malarstwa dekoracyjnego (niem. dekorative Malerei) a kolejne siedem semestrów na zajęcia z rysunku i malarstwa pod kierunkiem profesora Eduarda Kämpffer (1859–1926). W czerwcu 1904r. składa egzamin na nauczyciela rysunku (niem. Zeichenlehrerprüfung) a rok później, w marcu zdaje dodatkowo kolejny egzamin na nauczyciela gimnastyki (niem. Turnlehrerprüfung).

Od października 1905r. do października 1906r. obejmuje zastępstwo za chorego nauczyciela rysunku w Kamiennej Górze (dawn. niem. Landeshut in Schlesien). Na kolejny rok, od października 1906r. do października 1907r. zostaje powołany do odbycia obowiązkowej służby wojskowej.

Zimę przełomu 1907/08 Balzer spędza częściowo w pracowni mistrzowskiej u prof. Kaempffer'a, a częściowo na wyjeździe studyjnym w rodzinne strony.

Na początku 1908r. Balzer pozytywnie zalicza zajęcia próbne a następnie, na Wielkanoc tego samego roku otrzymuje pracę, jako nauczyciel sztuki w Gimnazjum Humanistycznym w Rostocku (niem. Große Stadtschule Rostock). Jednocześnie poświęca się malowaniu obrazów, w tym czasie powstało wiele jego pejzaży i widoków miast.

Zostaje członkiem "Stowarzyszenia Twórców Rostock" (niem. Vereinigung Rostocker Künstler (VRK)) którego działalność prowadził do 1922 roku. Był również współzałożycielem "Kolonii Artystów w Ahrenshoop" (niem. Künstlerkolonie Ahrenshoop) - wspólnoty artystów razem pracujących i mieszkających.

W 1923 roku odbył kilka podróży do Włoch.

Przed wybuchem drugiej wojny światowej Balzer otrzymał na swoje prace wiele zamówień od rządu i przedsiębiorstw. W 1942 roku, w wyniku nalotów bombowych na Rostock zostaje zniszczona pracownia artysty, a Balzer traci ponad 80 swoich prac.

W wieku 82 lat wraz z żoną opuścił Rostock i przeniósł się do syna, do Hanoweru.

Balzer zmarł 8 listopada 1967 roku w Hanowerze.

Prace Thuro Balzer


Źródła

  • Wikipedia
  • "Personenlexikon von Lehrern des 19. Jahrhundert: Baack - Buzello". Franz Kössler (2008)