Theodor Dechend

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Theodor Dechend - notariusz Wyższego Sądu Krajowego w Kwidzynie (dawn. niem. Marienwerder).

Jego syn Hermann von Dechend (1814-1890), był pierwszym prezesem Niemieckiego Banku Rzeszy.

Theodor Dechend pełnił funkcję notariusza w okresie od 3 stycznia 1849r. do 19 kwietnia 1864r.

Źródła