Schweinegrube

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Schweingrube

Schweingrube na mapie

Spis treści

Historia

W roku 1905 osadę Schweingrube zamieszkiwało 229, a w 1910r. - 241 mieszkańców.

Po wojnie zmiana dotychczasowej nazwy Schweinegrube (dawn. pow. sztumski) na Szwedy ustalona została Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1950r. (Monitor Polski nr 134, poz. 1720)

Obecnie teren ten stanowi część wsi Barcice.

Zapisy nazewnictwa

  • Schweingrube
  • Dorf Schweingrube
  • Schweinegrube
  • Schweingruppe
  • Swiniagrupa
  • Świnia Grupa
  • Szwedy
  • Barcice

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła