Słownik nazw terenowych - lądowych i wodnych Gminy Prabuty

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Bagno – staw w środku wsi Gdakowo

Białe Jezioro – gwarowa nazwa jeziora Sowica

Brzózki – stawek w lasku brzozowym 150 m na południowy – zachód od Antonina

Droga Bronisławy – ścieżka z Gdakowa do Wiczewa wiodąca przez pole należące do Bronisławy Majewskiej.

Dakowski Las – przetrzebiony lasek 2 km na pułnocny – wschód od Gdakowa.

Egles – niegdyś jezioro pod Rodowem i Gdakowem, prawdopodobnie ten sam obiekt nosił nazwę Łomno (niem. Lameusee)

Gilüwe – niegdyś jezioro, obecnie teren podmokły około 500 m na zachód od Gilwy Wielkiej i Gilwy Małej

Gontowski Las – las 3 km południowy – zachód od Gont.

Gontówka – dawniej Walbnis – kiedyś dość duże jezioro, dziś podmokłe tereny, na południe od Gont, Gontówka - 1936 rok, (Gunthofka See – 1941 rok)

Judenburch – stawek 600 m na południowy – wschód od Stążek przy drodze do Jakubowa

Klingeberg – wzgórza 116,0 około 2,5 km na północny – wschód od Gdakowa, rzekoma dawna posiadłość Klingera.

Koślawka – krzywa droga polna z Gdakowa do Orkusza.

Krówska Wyspa – wyspa z zachodniej części jeziora Dzierzgoń, na północny – wschód od Prabut.

Młynówka – prawy dopływ Liwy pod Prabutami; przed jeziorem Dzierzgoń

Młyńskie Jezioro – (niem. Mühlen See), całkowicie osuszone jezioro pod Prabutami; wątpliwa i niemożliwa identyfikacja z jeziorem Sowica. Brak dokładnego wskazania miejsca tego jeziora.

Noiapus – niegdyś miejsce między Górowychami a Gontami: locum, qui dicitur Noapus (1260 rok)

Papierberg – wzgórze 92,6 około 700 metrów na zachód od Gdakowa

Parowa – suchy wąwóz 300 m na południowy – zachód od Gdakowa.

Pozapłocia Droga – droga polna z Wilczewa do Kamiennej biegnąca północnym skrajem Gdakowa

Rodowski Las – las na wschód i południowy wschód od Mikołajek Pomorskich, na pólnocnym – zachodzie od Rodowa

Rogal – część Rodowskiego Lasu wysunięta najbardziej na południowy wschód pod Stążkami, obocznie Stębarski Las

Rybnica – (niem. Fischbach) – prawy dopływ Liwy między jeziorem Dzierzgoń a jeziorem Liwieniec (Rybna Struga)

Stary Kamień - gospodarstwo rolne w pobliżu Prabut

Szramski Las – las na południe od Laskowic, a na wschód od Szramowa

Sztainberski Las – lasek 1,5 km na północ od Kamiennej

Warzec – niegdyś pole między Wilczewem a Gdakowem

Zonwaldzkie Bagno - staw w Antoninie