Roman Karasek

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Roman Karasek - artysta plastyk (realista, surrealista, abstrakcjonista) ur. 1900r. w Warszawie, zm. 1976r. w Kwidzynie.

Warszawa - pracownia na Złotej - 1922r.

Absolwent Szkoły Sztuk Pięknych im. W.Gersona w Warszawie i Państwowego Instytutu Nauczycielskiego w Warszawie. Do wybuchu II wojny światowej nauczyciel rysunku i zajęć technicznych w warszawskich szkołach m.in. Gimnazjum T. Czackiego, III Gimnazjum ZNP, Gimnazjum i Liceum im. Władysława IV.

Działalność plastyczna:

• od 1922r. pracownia przy ulicy Złotej w Warszawie (członek Polskiego Towarzystwa Artystycznego i grupy "Zachęta")

Wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju oraz Francji, Czechach, Danii, Szwecji.

• w okresie okupacji przebywa na terenie zawkrzeńskim w powiecie mławskim (działa w „Roch” we wsi Łążek, tajne nauczanie w TON oraz bierze udział w działalności konspiracyjnej w Batalionach Chłopskich pod pseudonimem „Snop” w st. kapitana)

• poszukiwany przez żandarmerię polową i gestapo za karykatury antyhitlerowskie

• organizator 9 szkół tuż po wojnie w pow. mławskim oraz pełnomocnik d/s ochrony dóbr kultury, założyciel i redaktor "Znicza Mazowieckiego"

• od października 1946r. osiedla się w Kwidzynie, gdzie mieszka przez 30 lat na ul. Basztowej 4 (pomysłodawca nadania nazwy tej ulicy)

Działalność kulturalna, społeczno-polityczna, związkowa i publicystyczna w Kwidzynie w latach 1946-1976:

• 1950r. organizuje Ognisko Kultury Plastycznej przy ul. Sztumskiej 4 (pierwsze wystawy plastyków - marzec 1951r.)

• w latach 1950-1953 pracuje jako scenograf i dekorator w teatrze kwidzyńskim

• 1955r. wykonuje popiersie Janka Krasickiego dla miasta

• 1971r. wykonuje popiersie Mikołaja Kopernika dla Technikum Mechanizacji Rolnictwa

• wieloletni korespondent "Głosu Wybrzeża", Dziennika Bałtyckiego, "Zielonego Sztandaru", „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”.

• wieloletni nauczyciel plastyki w Liceum Pedagogicznym.

• członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej, klubu nauczycieli plastyków ZNP w Gdańsku, grupy "Zachęta" i "Nałęczów 56".

• 1972r. - otrzymuje od miasta własną pracownię przy ul. 1 Maja (w budynku biblioteki)

• dwie duże wystawy w 1962r. (Muzeum Zamkowe) oraz w 1972r. (Salon Sztuki PDK)

• odznaczenie za działalność konspiracyjną, pedagogiczną i kulturalną: Odznaka Grunwaldzka, Medal Zwycięstwa i Wolności, Krzyż Partyzancki, Odznaka Zasłużony Działacz Kultury, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota Odznaka ZNP

Roman Karasek był mężem wieloletniej nauczycielki Szkoły Podstawowej nr.1 Ireny Karasek oraz ojcem Krzysztofa Karaska - poety i krytyka literackiego (mieszkającego w Kwidzynie w latach 1946-1954 a obecnie w Warszawie).