Rolf Lahr

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Rolf Lahr, urodził się 6 listopada 1908 roku w Kwidzynie (dawn. niem. Marienwerder).

Rolf Lahr (z prawej).

Lahr, studiował prawo w Berlinie, Giessen i Freiburg a od 1934 roku został asesorem sądowym (niem. Gerichtsassessor) w ministerstwie gospodarki.

W czasie studiów należał do stowarzyszeń studenckich "Corps Guestphalia" w Berlinie i "Corps Teutonia" w Giessen.

Powołany do wojska, brał udział w II wojnie światowej.

W 1949 roku pracował w sekcji handlu (niem. Handelsabteilung) Federalnego Ministerstwa Gospodarki (niem. Bundeswirtschaftsministeriums), a od 1953 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (niem. Auswärtiges Am AA) w Bonn.

W 1955 roku, jako szef delegacji francusko-niemieckiej pracował przy negocjacjach z Francją w sprawie przyłączenie miasta Saar do Niemiec.

W latach 1957-58 był głównym negocjatorem w pierwszych po wojnie rozmowach handlowych i konsularnych z ZSRR a także brał udział przy ustaleniach w kwestii repatriacji obywateli niemieckich z ZSRR.

Po krótkim pobycie jako ambasador przy EWG/EURATOM w 1961 roku w tym samym roku zostaje mianowany sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (niem. Auswärtigen Amt (AA)).

W 1969r. został niemieckim ambasadorem w Rzymie. To stanowisko piastował do swojego przejścia na emeryturę w styczniu 1974 roku.

Do końca 1974 roku, był także niemieckim przedstawicielem ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) (niem. Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation).

Zmarł 14 września 1985 roku w Bonn, w wieku 77 lat.

Źródła