Przewodnik Szlak turystyczny "Śladami mennonitów w Dolinie Kwidzyńskiej

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Przewodnik - zdjęcie okładki

Niniejsze opracowanie powstało w 2009 roku podczas realizacji projektu "Śladami mennonitów w Dolinie Kwidzyńskiej". Zawiera wszechstronną wiedzę nabytą i gromadzoną w wyniku wieloletnich poszukiwań danych na temat 450-letniej historii osadnictwa holenderskiego, wśród których byli menonici, na ziemiach Doliny Kwidzyńskiej.

Spis treści:

 • Wstęp
 • Charakterystyka geograficzno - przyrodnicza Doliny Kwidzyńskiej
 • Religia i życie codzienne mennonitów
 • Gospodarstwo mennonickie
 • Zasiedlanie Doliny Kwidzyńskiej
 • Etapy osadnictwa w Dolinie Kwidzyńskiej
 • Wykaz mennonitów zamieszkujących Dolinę Kwidzyńską w latach 1803 - 1856
 • Lista członków kościoła mennonickiego w Barcicach w 1935 roku
 • Wykaz powodzi nawiedzających Dolinę Kwidzyńską
 • Zagroda "olęderska"
 • Zabudowa "olęderska" w Dolinie Kwidzyńskiej
 • Zachowanie dziedzictwa olęderskiego
 • Szlak turystyczny "Śladami mennonitów w Dolinie Kwidzyńskiej"
 • Zakończenie
 • Wybrana bibliografia
 • Zdjęcia

_____________________________________________

Redaktorzy: Antoni Barganowski i Henryk Michalik

Opracowanie powstało w ramach projektu "Turystyczny szlak mennonicki w Dolinie Kwidzyńskiej" dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Współudział w realizacji projektu:


Zdjęcia:

 • Henryk Michalik
 • Zdjęcie na okładce: dom z 1909 roku w Barcicach nr 33
 • Pocztówki ze zbioru Antoniego i Marka Barganowskich
 • Plan cmentarza w Okrągłej Łące oprac. Piotr Jankiewicz

Wydawca:

VEGA Studio Adv. Tomasz Müller

82-500 Kwidzyn, ul. Grunwaldzka 9


Stron: 128

ISBN 978-83-89855-58-9