Pole Warzec

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Warzec to nazwa pola istniejącego niegdyś między Wilczewem a Gdakowem.

Zapisy nazewnictwa

  • 1526 - scheid Wilkisch Dackaw nach dem felde Warcz (UBP)

Źródła