Piotr Prochowicz

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Piotr Prochowicz - nieznane są daty jego narodzin ani śmierci. W tekstach źródłowych jego nazwisko można odczytać jako Piotrowic lub Piotr z Piotrowic. Wiadomym jest, że 5 lutego 1604 roku przedstawił biskupowi Gembickiemu list polecający od kolatorów kościoła w Tychnowach, Panów Konarskich i Loków. Biskup udzielił mu inwestytury na na parafię tychnowską. Po czterech latach pracy w parafii proboszcz Piotrowic chciał przenieść się do innej parafii. Biskup Gembicki zabiegał, aby ten pozostał, prosząc kolatorów o polepszenie sytuacji materialnej proboszcza. Zamierzał nawet przyłączyć do Tychnów parafię straszewską, w przypadku gdyby Piotrowic przyjął do pomocy wikariusza, co dyskretnie wyjawił oficjałowi, by nie irytować kolatorów. Piotr z Piotrowic opuścił jednak kościół w Tychnowach w 1608 roku.

Źródła

  • Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525 - 1821 - W. Zawadzki 2009r.
  • Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku - Mieczysław Józefczyk - Malbork 2012 r.