Piotr Obód

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Piotr Obód urodzony 2 lutego 1961 roku w Nebrowie Wielkim.

  • Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jako mgr historii oraz studia podyplomowe na UMK (prawo podatkowe i informatykę)
  • Od roku 1984 pracuje w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim jako nauczyciel.
  • Od roku 1993 pełnił funkcję zastępcy dyrektora by w roku 1998 objąć funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej i po roku 1999 dyrektora Zespołu Szkół.