Od Wereny do Klasztorka

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Okładka

Niniejsze opracowanie powstało dzięki Zygfrydowi Wendtowi, lokalnemu pasjonatowi historii, który tym razem swój czas i pasję poświęcił malowniczo położonej w Gminie Gardeja wsi Klasztorek. Rys historyczny osady opiera się na informacjach zawartych w szerokim zestawie literatury oraz dotychczasowych badaniach i ustaleniach naukowców, w szczególności na wynikach badań archeologicznych przeprowadzonych na wyspach i dnie jeziora Klasztornego. Ostatni rozdział publikacji Autor poświęcił najnowszej historii opartej na wspomnieniach mieszkańców, kronice szkolnej, zdjęciach ilustrujących życie i ważne dla społeczności lokalnej miejsca i obiekty.

Spis treści:

 • Kazimierz Kwiatkowski, Słowo wstępne
 • Od Autora, Wprowadzenie
 • Rozwój rzeźby terenu. Warunki hydrologiczne
 • Topografia okolic Jeziora Klasztornego
 • Osadnictwo (okolic Jeziora Klasztornego) w okresie przed krzyżackim
 • Pierwsze próby chrystianizacji Pomezanii
 • Krzyżacka chrystianizacja Pomezanii
 • Kompleks osadniczy w Klasztorku
 • Kościół
 • Badania archeologiczne
 • Próba rekonstrukcji
 • Gród większy - wyspa zachodnia
 • Gród mniejszy - wyspa wschodnia
 • Most
 • Dzieje najnowsze Klasztorka
 • Bibliografia
 • Spis ilustracji

Opracowanie liczy 80 stron.

___________________________________________________________


Autor: Zygfryd Wendt

Patronat honorowy: Kazimierz Kwiatkowski Wójt Gminy Gardeja

Projekt okładki: Adam Kogut

Wydanie I. Nakład 500 egz.

Przygotowanie do druku i realizacja: Studio SIEDEM - Kwidzyn

Kwidzyn 2014r.

Publikację wydano przy pomocy środków finansowych Urzędu Gminy w Gardei.

ISBN 978-83-940653-0-0