Marienau

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

UNIQ173fcbad225f87b0-googlemap-00000000-QINU

Marienau na mapie

Spis treści

Historia

Marienau - dawniej wieś pod Kwidzynem, która od XX wieku została przedmieściem miasta. W roku 1905 osadę zamieszkiwało 1.917 a w 1910r. - 1.913 mieszkańców. Polska nazwa Marienau to Michałowo, chociaż w dokumentach wymienia się również nazwę Michałów.

Zmiana dotychczasowej nazwy Marienau na Michałów ustalona została Zarządzeniem Nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1953r. (Monitor Polski Nr 051, poz. 572).

Obecnie stanowi integralną część Kwidzyna.

Zapisy nazewnictwa

  • 1885 - Gross i Klein Marienau (SG)
  • 1941 - Marienau (NMS)
  • inne spotykane formy (Marienwerder-Marienau, Michałowo, Michałów)

Zobacz też

Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego

Źródła