Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie

Zdjęcie budynku wykonane w lipcu 2008 roku. Autor:Drosik

Jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno-rewalidacyjny dla dziewcząt (młodzież niedostosowana społecznie upośledzona w stopniu lekkim oraz w normie intelektualnej z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne).

W budynku funkcjonuje również: Gimnazjum nr 5 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6


Położenie

Ośrodek znajduje się przy ul.Moniuszki 5


Historia

- 01.09.1958 - Powstanie placówki pod nazwą państwowy młodzieżowy zakład wychowawczy, w którym funkcjonowała szkoła podstawowa i dwie klasy szkolenia zawodowego w zakresie krawiectwa i ogrodnictwa.

- 01.01.1967 - Zamiana nazwy placówki na ośrodek szkolno wychowawczy.

- 06.1968 - Likwidacja kształcenia zawodowego w zakresie ogrodnictwa.

- 01.09.1978 - Zorganizowanie rocznego kursu kształcenia (KKZ) w zakresie krawiectwa damskiego.

- 23.09.1981 - Zakład wychowawczy zmienia brzmienie na państwowy młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

- 26.06.1982 - Nadanie PMOW imienia Janusza Korczaka oraz prawa posiadania sztandaru.

- 24.09.1993 - Wręczenie sztandaru z okazji 35-lecia PMOW i odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

- 22.03.1994 - Rozpoczyna się historia forum teatralnego szkolnictwa specjalnego.

- 16.08.1994 - Zmiana nazwy PMOW na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr.3 im. Janusza Korczaka.

- 19.12.1994 - Poświęcenie kaplicy p.w. Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

- 04.09.1997 - Otwarcie nowoczesnej pracowni krawieckiej.

- 21.10.1998 - Uroczystość 40-lecia ośrodka.

- 01.09.1999 - Powołanie w MOW Gimnazjum Specjalnego.

- 01.09.2000 - Rozpoczęcie kształcenia gimnazjalnego w klasach przyspasabiających do zawodu.

- 16.10.2000 - Otwarcie pracowni komputerowej.

- 01.09.2002 - Powołanie specjalnej zasadniczej szkoły zawodowej.

- 22.10.2003 - Jubileusz 45-lecia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie im. Janusza Korczaka.Źródła