Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kwidzyńskiej "Liwa"

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kwidzyńskiej "Liwa" - stowarzyszenie powstało w maju 2003 roku z inicjatywy osób zainteresowanych promocją i rozwojem turystyki na terenie powiatu kwidzyńskiego.

Stowarzyszenie działa od 1 listopada 2005 roku. W skład LOT "Liwa" wchodzą jednostki samorządu terytorialnego - Miasto Kwidzyn, Gmina Kwidzyn, Miasto i Gmina Prabuty, Gmina Ryjewo, Gmina Sadlinki i Powiat kwidzyński oraz osoby fizyczne, branża turystyczna, instytucje i organizacje pozarządowe z terenu powiatu kwidzyńskiego.

Prezesem Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kwidzyńskiej "Liwa" jest Henryk Michalik.

Strona internetowa

Strona internetowa LOT "Liwa"

Dane kontaktowe

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kwidzyńskiej "Liwa"

Ul. Katedralna 18

82-500 Kwidzyn

Tel. 055 279-58-12

e-mail: liwa@kwidzyn.pl