Kościół w Janowie

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Lokalizacja kościoła
Kościół w Janowie - zdjęcie porównawcze

Parafia janowska leżąca w dekanacie Kwidzyn - Śródmieście, w diecezji elbląskiej powstała prawdopodobnie po roku 1664. Biskup chełmiński Jan Marwicz reerygował parafię 23 sierpnia 1867 roku. Obecny kościół parafialny w Janowie powstał w latach 1871 - 1872 z inicjatywy sufragana chełmińskiego Jerzego Jeschke. Uroczystej konsekracji świątyni p.w. Św. Jana Chrzciciela dokonano 1 września 1872 roku. Zmianę przynależności diecezjalnej przyniosła bulla cyrkumskrypcyjna Jana Pawła II z dnia 25 marca 1992 roku, na mocy której parafia została włączona do diecezji elbląskiej. Było to potwierdzeniem już wcześniej zaistniałej sytuacji gdyż od 1983 roku parafią zarządzał proboszcz z Pastwy, a w 1987 roku biskup warmiński mianował tu samodzielnego administratora. Od 1 lipca 1990 do 30 czerwca 1992 roku parafią zarządzał proboszcz z Ryjewa. Dnia 16 lipca 1992 roku biskup elbląski zniósł parafię w Pastwie i włączył ją wraz z istniejącą tam kaplicą do parafii w Janowie. Oprócz Pastwy do parafii należą miejscowości: Gurcz, Szałwinek i Gniewskie Pole.


Na przestrzeni lat parafią zarządzali:

adm. Piotr Nelke (1867 - 1870), adm. Emil Dąbrowski (1870 - 1882), adm. Sylwester Kurlandt (1883 - 1892), adm. Jan Ruciński (1892 - 1894), Ignacy Niklas (1894 - 1931), Józef Kasperowicz, Bronisław Jamróz (1977 - 1987), Lech Lachowicz (1987 - 1990), adm. dr Jan Wiśniewski proboszcz Ryjewa (1990 - 1991), Leszek Kruszyński (1991 - 1994), Zenon Kołodyński (1994 - 1998), mgr Zbigniew Bielecki (1998 - 1999), Wacław Karawaj (1999 - ?)

Źródło