Katrynka. Graniczna struga - Z. Wendt

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Okładka

„Katrynka – graniczna struga” – książka autorstwa Zygfryda Wendta wydana przez Agencję Reklamowo-Wydawniczą Siedem w Kwidzynie w 2006 roku. Wydanie II ukazało się w ilości 500 egzemplarzy. Okładkę zaprojektował Adam Kogut. Autor swoje dzieło dedykuje „Pamięci Rodziców – Cecylii i Pawła, którzy podczas szalejącego faszyzmu i komunizmu doznawali nieprzerwanej opieki Bogurodzicy”. W celu zwiększenia przejrzystości opracowania wydzielone zostały dwa wiodące działy: kwestie geograficzne oraz rozważania historyczne. Książka zawiera dużą liczbę zdjęć (wykonanych głównie przez autora), opracowań graficznych, map wraz z adnotacjami, diagramów oraz fotografii przedmiotów codziennego użytku, co świetnie uzupełnia prezentowaną treść. Opracowanie liczy 240 stron.

Jak pisze we wprowadzeniu autor książki „Rok 2000 skłania do spojrzenia wstecz na okres minionych lat, bogatych w wydarzenia historyczne rozgrywające się na jednej z Nadwiślańskich Nizin w dolinie Wisły pomiędzy Wełczem, Kwidzynem a Białą Górą. (…) Szczególne zainteresowanie historią mojej Małej Ojczyzny z racji własnych doświadczeń i obserwacji skupia się na XX wieku. Za główną inspirację w opisie minionych wydarzeń posłużyła mi mała struga Katrynka”.

Tytułowa Katrynka to ciek wodny, ślad po byłej odnodze Wisły, na której w XX wieku wyznaczono fragment granicy polsko - niemieckiej.

Na ostateczną formę opracowania duży wpływ wywarły opowieści rodzinne zarówno rodziców jak i dziadków autora. Z. Wendt ma nadzieję, że „zatrzymanie czasu na stronach niniejszego opracowania może być interesujące dla współczesnych pokoleń, ciekawych historii swoich rodzinnych stron.”

Z okazji 95. Rocznicy Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach w 2015 roku ukazało się drukiem III poprawione i uzupełnione wydanie tej książki w nakładzie 300 egzemplarzy. Wydanie wzbogacono rozdziałem poświęconym gwarze janowskiej. Dzięki uzupełnieniu liczy ono 304 numerowane strony.

Spis treści III wydania:

 • Ewa Nowogrodzka, słowo wstępne
 • Wprowadzenie
 • Środowisko geograficzne starorzecza Wisły i Nogatu na Nizinie Kwidzyńskiej
 • Ujarzmianie Wisły wałem przeciwpowodziowym
 • Przykłady budownictwa na Nizinie Kwidzyńskiej
 • Osuszanie Niziny Kwidzyńskiej
 • Regulacja koryta Wisły
 • Modernizacja średniowiecznego wału

Rozdział II

 • Rys historyczny Niziny Kwidzyńskiej na tle ekspansji krzyżackiej
 • Utworzenie parafii Janowo
 • Mosty przez Wisłę i rozwój kolejnictwa na Nizinie Kwidzyńskiej
 • Ślady I wojny światowej
 • Plebiscyt
 • Okres II wojny światowej 1939 - 1945
 • Następstwa II wojny światowej dla ludności Janowa
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Spis ilustracji
 • Spis tabel

_____________________________________________


Wydawca III wydania: Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn z siedzibą w Marezie

Przygotowanie do druku i realizacja: Drukarnia Druk Ekspres - Kwidzyn

ISBN 978-83-942253-0-8