Karl Ludwig Hencke

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
K.L. Hencke - medal okolicznościowy wydany w Drezdenku w roku 2010

Karl Ludwig Hencke urodził się 8 kwietnia 1793 roku w Drezdenku (dawn. niem. Driesen, Brandenburgia). Tam spędził swoją młodość, a także kształcił się na urzędnika pocztowego.

W roku 1813, jako ochotnik brał udział w wojnie antyfrancuskiej (1812-1814)-(tzw. wojnie wyzwoleńczej, niem. Befreiungskriege) w trakcie której został poważnie ranny pod Lützen.

Po wojnie jako urzędnik pocztowy pracował w różnych placówkach pocztowych na terenie Prus m.in. Drezdenku (dawn. niem. Driesen), Pile (dawn. niem. Schneidemuhl), Strzelcach Krajeńskich (dawn. niem. Friedeberg).

Po śmierci żony przeniósł się do Kwidzyna (dawn. niem. Marienwerder) gdzie na jakiś czas zamieszkał u swoich dzieci.

Po powrocie do Drezdenka Hencke nadal pracował na poczcie jako urzędnik pocztowy (niem. Postsecretär) a następnie został naczelnikiem poczty w Drezdenku. W wolnych chwilach zajmował się poszukiwaniem nowych asteroid.

Hencke był astronomem amatorem, posiadał własne obserwatorium mieszczące się na poddaszu swego domu w Drezdenku przy dzisiejszej ul. Łąkowej.

W 1837 roku po przejściu na emeryturę poświęcił się całkowicie swojej pasji - astronomii i rozpoczął systematyczne badania nieba.

Prowadzone przez astronoma od 1830 roku poszukiwania nowych ciał niebieskich zaowocowały odkryciem 8 grudnia 1845 roku planetoidy nazwanej "5 Astraea", piątej planetoidy słonecznego systemie Astraea. "5 Astraea" była pierwszą planetoidą odkrytą w systemie Astrea od 38 lat gdyż dotychczas astronomowie uważali, że w tym systemie nie ma więcej planetoid.

Odkrywcę Astraei wyróżniono złotym medalem oraz członkostwem w angielskim Królewskim Towarzystwie Astronomicznym (Royal Astronomical Society). Ponadto król pruski w uznaniu zasług astronoma amatora nagrodził finansowo Henckego zwiększając wypłacaną mu emeryturę.

Dwa lata później, 1 lipca 1847, odkrył kolejną planetoidę w tym układzie nazwaną "6 Hebe".

Hencke pracował również nad stworzeniem poprawnej mapy gwiazd. Opracowywane przez Hencke mapy, po śmierci astronoma nabyła Akademia Berlińska (niem. Berliner Academie).

W 1866 roku Karl Hencke odbył podróż do Kwidzyna (dawn. niem . Marienwerder), z której już nie powrócił. Zmarł 25 września 1866 roku w Kwidzynie.

Ciekawostki

  • Odkryta 2 września 1973 roku przez szwajcarskiego astronoma Paula Wilda planetoida została nazwana na cześć Karla Henckeego - "2005 Hencke" (liczba 2005 ozn. nr kolejny planetoidy)
  • Karl Ludwig Hencke, mylony jest czasami z innym, niemieckim astronomem Johannem Franzem Encke (1791-1865).

Źródła