Julius Carl August von Hennig

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Julius Carl August von Hennig urodził się 17 stycznia 1822 w Kwidzynie (dawn. niem. Marienwerder).

Hennig uczęszczał do szkoły średniej w Marienwerder, a następnie do Blochmannsche Institut w Dreźnie. W latach 1842-43 studiował w Bonn gdzie był członkiem Corps Borussia Bonn, stowarzyszenia zrzeszającego studentów i absolwentów Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn. Następnie w latach 1844-45 kontynuował studia w Berlinie

W 1846 roku przejął majątek Pląchoty (dawn. niem. Plonchott) w gminie Golub-Dobrzyń który sprzedał w 1863 roku. Wyjechał do Berlina gdzie w 1864r. został wybrany honorowym radnym w radzie miasta. W 1852 roku został wybrany do Pruskiej Izby Reprezentantów (niem. Preußische Abgeordnetenhaus) i był jej członkiem do 1867 roku z wyjątkiem lat 1858-1862.

Od roku 1867 był członkiem Północnoniemieckiego Parlamentu (niem. Norddeutschen Reichstags), a następnie w latach 1871-74 członkiem w parlamencie II Rzeszy Niemieckiej (niem. Deutschen Reichstags) w Partii Narodowo-Liberalnej (niem. Nationalliberale Partei) w okręgu wyborczym Kwidzyn 3 (dawn. niem. Marienwerder 3), Grudziądz-Brodnica (dawn. niem Graudenz-Strasburg).

Zmarł 8 września 1877 w Berlinie.

Źródła