Jan Sławatycki

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Jan Sławatycki - jego nazwisko w tekstach żródłowych można też odczytać jako Sławatyczki.

Urodził się w 1744 roku na terenie diecezji chełmińskiej. Kształcił się w Akademii Chełmińskiej w latach 1752 - 1762. Został przyjęty do chełmińskiego seminarium duchownego 21 września 1768 roku. Dnia 20 maja 1769 roku otrzymał z rąk bpa sufragana Fabiana Pląskowskiego w katedrze chełmińskiej święcenia diakonatu. W latach 1770 - 1772 był komendariuszem w Postolinie. Potem 29 stycznia 1772 roku objął probostwo w kościele w Tychnowach i pełnił tam posługę do maja 1780 roku. W 1787 roku był komendariusem lub kuratusem w Dabrówce Malborskiej.

Źródło

Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525 - 1821 - W. Zawadzki 2009r.