Jan Jerzy Abramson

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Jan Jerzy Abramson - ksiądz katolicki, który urodził się w 1726 roku na terenie diecezji włocławskiej. Miał brata Andrzeja (również duchownego) oraz siostrę, której nazwisko po mężu brzmiało Sielska. Do chełmińskiego seminarium duchownego został przyjęty 12 stycznia 1756 roku. Dnia 8 lutego 1756 roku otrzymał w katedrze chełmińskiej tonsurę i niższe święcenia kapłańskie. 24 czerca 1757 roku został diakonatem. Zaraz potem, 31 lipca 1757 roku z rąk bpa sufragana Fabiana Pląskowskiego, prezbiteratem. W Lubawie pełnił funkcję wikariusza od 14 lipca 1757 do 8 lutego 1760 roku. Probostwo w kościele w Tychnowach objął 8 lutego 1760 roku i pełnił tam posługę do roku 1765, w którym umarł.

Źródło

Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-1821 - W. Zawadzki 2009r.