Józef Gieburowski

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Józef Gieburowski (1889 - 1970), sekretarz Konsulatu RP w Noworosyjsku (1919), od 1 kwietnia 1920 roku pracownik Konsulatu w Olsztynie, następnie kierownik placówek w Olsztynie i Kwidzynie. W latach 1936 - 1945 kierownik Konsulatu Generalnego RP w Kurytybie. Po 1945 roku działacz polonijny w Paranie.


Źródło

Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech