Hermann von Dechend

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Hermann von Dechend

Hermann Friedrich Alexander Dechend (od 1865 von Dechend) urodził się 2 kwietnia 1814 roku w Kwidzynie (dawn. niem. Marienwerder).

Był synem Theodora Dechend, adwokata z Kwidzyna.

Żonaty z Adelgunde Wilke (1823-1915) z którą miał córkę - Susanne (1859-1929).

Ukończył Gimnazjum w Kwidzynie a następnie studiował prawo i nauki polityczne (niem. Kameralwissenschaft) na uniwersytetach w Berlinie i Bonn.

Od września 1836r. podjął pracę w Sądzie Rejonowym (niem. Landgericht und Stadtgericht) a następnie w Sądzie Apelacyjnym (niem. Oberlandesgericht) w Marienwerder. Od roku 1837 pracował na stanowisku referendarza sądowego (niem. Regierungsreferendar).

W 1841r. został asesorem (niem. Regierungsassessor) a w latach latach 1844-45 przeszedł szkolenie w kierunku techniczno-handlowym (niem. technisch-gewerbliche) w Berlinie.

W 1846r. przeniósł się do Westfalii gdzie podjął prace w administracji, najpierw w Arnsberg a w 1847r. w Münster.

W 1848r. rozpoczął prace w Hauptbanku, a wkrótce potem przeniósł się i objął kierownictwo Pruskiej Kasy Pożyczkowej (niem. „Preußischen Darlehenskasse“ )

W 1849r. został radcą rządowym (niem. Regierungsrat) w ministerstwie Handlu (niem. Handelsministerium). Od 1851r. został członkiem Zarządu Głównego Banku (niem. Hauptbankdirektorium) Banku Pruskiego (niem. Preußischen Bank). W roku 1853 został mianowany tajnym starszym radcą finansów (niem. Geheimer Oberfinanzrat). W 1863r. mianowany wiceprezydentem, a w 1864r. prezydentem Banku Pruskiego (niem. Preußischen Bank). Ten urząd Dechend piastował do 1875r.

Za rządów Dechenda, Bank Pruski, z prostego banku emisyjnego stał się jednym z wiodących Banków Centralnych w Europie.

Hermann Dechend za swoje zasługi otrzymał 12 czerwca 1865r. pruski tytuł szlachecki. Od tego czasu, przy dotychczasowym, mieszczańskim nazwisku Dechend pojawił się szlachecki przedrostek von podkreślający nobilitację do stanu szlacheckiego.

Jego wybitne osiągnięcia w bankowości zostały zauważone i docenione przy późniejszym przekształceniu Banku Pruskiego w Bank Centralny (Reichsbank).

W 1876r. został pierwszym prezesem (niem. Präsident) Deutsche Reichsbank czyli powstałego w 1876 roku Niemieckiego Banku Rzeszy (Reichsbank powstał w miejsce byłego Centralnego Banku Prus). Reichsbank oprócz emitowania marek pełnił również funkcję banku Centralnego. Ten urząd prezesa Hermann von Dechend sprawował przez 24 lata, czyli od chwili powstania Reichsbanku w 1876r. aż do momentu swojej śmierci w 1890r.

W latach 1867 do 1869 jako członek frakcji Wolnych Konserwatystów (niem. Reichs- und Freikonservativen Partei RFKP), Dechend zasiadał w pruskiej Izbie Deputowanych a od 1872r. aż do śmierci (1890) był członkiem pruskiej Izby Posłów (niem. Preußischen Herrenhauses), izby niższej pruskiego parlamentu.

W 1884 roku został członkiem Rady Państwa. Od 1877 roku był cesarskim "rzeczywistym tajnym radcą" (niem. Wirklicher Geheimrat)

Zmarł nieoczekiwanie 30 kwietnia 1890 roku w Berlinie.

Ciekawostki

  • Banknoty Banku Pruskiego (niem. Preußischen Bank) z okresu od 1867 do 1874 oraz banknoty Deutsche Reichsbank (Niemieckiego Centralnego Banku Rzeszy) z lat 1876-1884 noszą podpis von Dechenda.
  • Funkcja prezesa Deutsche Reichsbank nadawana była z nominacji cesarskiej.
  • Około 1880 roku W.C. Räuber (1849-1926) niemiecki malarz pochodzący z Marienwerder, namalował portret olejny Hermana von Dechend. Na obrazie olejnym o wymiarach 69x90cm Dechend przedstawiony został jako elegancko ubrany szlachcic z kieszonkowym zegarkiem na łańcuchu.

Źródła