Heinrich von Hennig

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Herb rodziny Hennig

Friedrich Heinrich Karl Ernst Ludwig Hennig (od 1840 von Hennig) urodził się 18 grudnia 1818 w Kwidzynie (dawn. niem. Marienwerder). Hennig pochodzi z rodu zamieszkującego w XVI wieku w Plösen niedaleko Lipska. Jego ojcem był Friedrich Gottlob Hennig, Królewsko-Pruski Radca Prawny (niem. königlich preußischen Justizrats), który był jednocześnie Tajnym Radcą Prawnym w Marienwerder (niem. Geheime Justiz Rat zu Marienwerder). Rodzina Henniga posiadała majątek w Dębowej Łące (dawn. niem. Dembowalonka) w powiecie Brodnickim (dawn. niem. Strasburg).

W latach 1838-42 Heinrich Hennig studiował prawo i filozofię na uniwersytetach w Bonn, Berlinie i Wrocławiu. W trakcie studiów w Bonnn był członkiem Corps Borussia Bonn, stowarzyszenia zrzeszającego studentów i absolwentów Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn.

10 września 1840r. w Królewcu Heinrich Hennig otrzymał pruski, dziedziczny tytuł szlachecki. Od tego czasu, przy dotychczasowym, mieszczańskim nazwiskiem Hennig pojawił się szlachecki przedrostek von podkreślający nobilitację do stanu szlacheckiego. Dwa tygodnie później, 25 września 1840r. w Warszawie otrzymał dyplom nobilitacji (niem. Diplom) poświadczający jego przejście do stanu szlacheckiego oraz otrzymanie herbu.

Od 1842 pracował jako praktykant sądowy w Pląchotach (dawn. niem. Plonchott) niedaleko Wąbrzeźna (niem. Briesen) i jednocześnie zarządzał majątkiem ojca w Dębowej Łące (dawn. niem. Dembowalonka) który objął 1845 roku. Od 31 maja 1848r. do 30 maja 1849 r. był posłem na sejm (niem. Abgeordneter) w 27 pruskim okręgu wyborczym Brodnica-Lubawa (dawn. niem. Strasburg-Löbau) jako członek Zgromadzenia Narodowego we Frankfurcie (niem. Frankfurter Nationalversammlung), gdzie należał do frakcji Casino i Landsberg (niem. Fraktionen Casino und Landsberg).

Hennig poślubił 11 marca 1851 roku w Elblągu Mathilde Baum (1830-1906), córkę radcy handlowego (niem. Kommerzienrat) Gottlieb Baum i Mathilde Schwark. Z tego małżeństwa przyszło na świat trzech synów, Frederick (Fritz) (1852-1907), Heinrich (1859-1936) i Ewald von Hennig (1868-1937).

Od 1862 do 1863 roku Hennig należał do Niemieckiej Partii Postępu w Pruskiej Izbie Deputowanych (niem. Deutsche Fortschrittspartei dem Preußischen Abgeordnetenhaus).

Heinrich Hennig zmarł 7 stycznia 1869 roku w rodzinnym majątku w Dębowej Łące (dawn. niem. Dembowalonka).

Ciekawostki

Syn Friedricha (Fritza) a wnuk Heinricha Henniga, Heinz von Hennig (1883-1947) był niemieckim kontradmirałem i znanym szachistą. Swoje szachowe umiejętności odkrył będąc jeszcze kadetem marynarki, jego imieniem nazwano otwarcie szachowe Schara-Hennig (niem . Schara-Hennig-Gambit).

Źródła