Gustav Cohn

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Gustav Cohn urodził się 12 grudnia 1840 roku w Kwidzynie (dawn. niem. Marienwerder).

Edukację zdobywał na Uniwersytecie w Berlinie i Jena. W latach 1867 i 1868 był stypendystą Królewskiego Urzędu Statystycznego w Berlinie.

W 1869r. został privat-docent (pracownikiem naukowym z tytułem doktora habilitowanego niesprawującego funkcji profesorskich) na uniwersytecie w Heidelbergu, jednak w tym samym roku otrzymał i przyjął stanowisko na Politechnice w Rydze.

W 1873 roku Cohn wyjechał do Anglii gdzie zapoznał się z angielską polityką transportową budowy linii kolejowej. Wyniki swoich obserwacji i badań zamieścił w pracy pt. "Untersuchungen über die Englische Eisenbahnpolitik" (2 tomy. Lipsk, 1874/75).

W roku 1875 objął stanowisko dziekana katedry Wydziału Nauk Ekonomicznych w ETH w Zurychu. Stanowisko to piastował do 1884r. kiedy to został mianowany profesorem nauk politycznych na Uniwersytecie w Getyndze.

W roku 1894 Cohn został wybrany stałym członkiem Towarzystwa Naukowego (niem. Gesellschaft der Wissenschaften) w Getyndze a 1896 roku otrzymał Pruski Order Czerwonego Orła (niem. Der Rote Adlerorden) IV klasy. Czas pobytu w Getyndze był dla Cohna okresem wytężonej pracy literackiej.

Gustav Cohn zmarł 17 września 1919 roku w wieku 79 lat.

Cohn znany jest z pionierskiego wkładu do teorii i polityki transportu i finansów publicznych.

Jest uważany za przedstawiciela "Normatywizmu", jednego z kierunków ekonomii historycznej.


Cohn jest autorem następujących prac:

  • "Untersuchungen über die Englische Eisenbahnpolitik"
  • "Volkswirtschaftliche Aufsätze"
  • "Die englische Eisenbahnpolitik der letzten zehn Jahre (1873-1883)"
  • "System der Nationalökonomie"
  • "Nationalökonomische Studien"
  • "Die deutsche Frauenbewegung. Eine Betrachtung über deren Entwickelung und Ziele"
  • "Zur Geschichte and Politik des Verkehrswesens"
  • "Ethik und Soziologie"
  • "Universitätsfragen und Erinnerungen"

Źródła