Gimnazjum Polskie I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie 1937 - 1939, 1945 - 1977

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Okładka

Książkę wydało Gdańskie Towarzystwo Naukowe na zlecenie dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kwidzynie. Autorzy: Bolesław Pleśniarski wraz z Teresą Wróblewską wykorzystując wszelkie dostępne materiały tj. wspomnienia, ankiety, bibliografie, dokumenty i zdjęcia ( 38 ilustracji ) opisali historię szkoły od początku jej założenia do roku 1977, kiedy to liceum obchodziło 40-lecie istnienia.


Spis treści:

Słowo wstępne

ROZDZIAŁ I: Sytuacja polskiej mniejszości narodowej w Niemczech międzywojennych

ROZDZIAŁ II: Organizacja, rozwój i zagłada Gimnazjum

ROZDZIAŁ III: Odbudowa, rozwój i specyfika pracy dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego w latach 1945 – 1977

1. Po wyzwoleniu.

2. Baza materialna szkoły

3. założenia ideologiczno-społeczne i struktura organizacyjna szkoły

4. Reforma szkoły

5. Uczniowie

6. Absolwenci

7. Kadra pedagogiczna

8. Rada pedagogiczna

9. Podnoszenie poziomu i wyników procesu dydaktycznego

ROZDZIAŁ IV: działalność wychowawcza

1. Pojęcie i rola wychowania w społeczności licealnej

2. Kształtowanie się i rozwój kwidzyńskiego modelu wychowawczego

3. Uprawnienia i obowiązki ucznia

4. Nawiązanie do chlubnej tradycji

5. Wychowanie patriotyczne

6. Samorząd uczniowski

7. Metody oddziaływania wychowawczego

8. Rezultaty pracy wychowawczej

9. Przyczynia niedomogów wychowawczych

10. Ramowy plan wychowawczy Liceum

ROZDZIAŁ V: Szkolne i nieszkolne grupy wychowawców

1. Internat

2. Samorząd uczniowski

3. Związek Harcerstwa Polskiego

4. organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego

5. Związek Młodzieży Polskiej

6. Związek Młodzieży Socjalistycznej

7. Inne organizacje młodzieżowe

8. Nieszkolne grupy wychowawców

ZAKOŃCZENIE

ANEKS I: Dokumenty dotyczące Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie

ANEKS II: Wykazy nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kwidzynie

SUMMARY

ZUSAMMENFASSUNG

BIBLIOGRAFIA

INDEKS NAZWISK

SPIS ILUSTRACJI

Stron: 280

ISBN 83-04-00587-5