Fritz Hermann Goerdeler

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
F.H.Goerdeler

Fritz Hermann Goerdeler urodził się 6 marca 1886 w Pile (dawn. niem. Schneidemühl) jako syn Juliusa Goerdelera i Adelajdy, z domu Roloff. Młodość spędził w Kwidzynie gdzie od 1890 roku jego ojciec piastował urząd sędziego. Posiadał czworo rodzeństwa, troje braci - Fritza, Karla i Gustava, i siostrę Else. Goerdeler studiował przez jakiś czas medycynę a następnie prawo. Po I wojnie światowej pracował jako prawnik, a od 1920 został burmistrzem (niem. Bürgermeister) Kwidzyna (dawn. niem. Marienwerder).

Goerdeler dostał się do rady miejskiej i zasiadał w fotelu burmistrza w wyniku wyborów, gdzie startował z nacjonalistycznego bloku (Czarno-Biało-Czerwony Front Walki). Był pierwszym burmistrzem po przegranym tu przez Polaków plebiscycie. W 1932 roku ponownie został wybrany na burmistrza. Jednocześnie odmówił wstąpienia do NSDAP w efekcie czego był represjonowany przez hitlerowców i w konsekwencji w 1933 roku został zmuszony do rezygnacji z urzędu Burmistrza. Zrezygnował z dalszego zasiadania w radzie miejskiej i wyjechał do Królewca (dawn. niem. Königsberg).

Tam w latach 1933-1944 Goerdeler był skarbnikiem miejskim w Królewcu (dawn. niem. Stadtkämmerer von Königsberg).

Ożenił się z Susan Ulrich, z którą miał trzy córki i jednego syna.

W Królewcu Fritz Goerdeler przyłączył się do opozycji antynazistowskiej. Miał bliskie kontakty z przeciwnikami Hitlera w kręgach wojskowych, zwłaszcza w Prusach Wschodnich.

Po nieudanym zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 roku w "Wilczym Szańcu" (niem. Wolfsschanze), Goerdeler został, wraz z rodziną, aresztowany przez Gestapo.

Rodzina Goerdeler, podobnie jak członkowie pozostałych zamachowców biorących udział w spisku na życie Hitlera trafiła do strefy specjalnej znajdującej się na terenie obozu KL Stutthof.

W dniu 23 Lutego 1945 roku, Fritz Goerdeler został skazany na śmierć przez Trybunał Ludowy (Volksgerichtshof).

Dnia 1 marca 1945 stracono go przez powieszenie w berlińskim więzieniu Plötzensee.


Źródła