Eryk Gross

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Nagrobek - Erich Gross
Eryk Gross- ksiądz katolicki, działacz polski. Urodził się w roku 1862. Był długoletnim proboszczem w parafii Tychnowy. Brał czynny udział w ruchu polskim między innymi jako kierownik, razem z Aleksandrem Liszewskim miejscowego Banku Ludowego, zaś w roku 1918 został członkiem powiatowej Rady Ludowej. Agitował na rzecz sprawy polskiej w czasie plebiscytu. Szykanowany przez władze niemieckie, nawet w czasie hitleryzmu nie zmienił dawnego układu polskich nabożeństw, odmawiając również przeniesienia się do innej parafii. Zmarł w roku 1935, pochowany na cmentarzu w Tychnowach (wg. dokumentacji z lat 80-tych jako Erich Grosz).

Źródło

Słownik Biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla