Dieter Beuermann

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
Dieter Beuermann

Dieter Ekkehard Beuermann urodził się 24 sierpnia 1938r. w Kwidzynie (dawn. niem. Marienwerder). Jego rodzicami byli kupiec, Heinz Beuermann i Elizia Beuermann, z domu Groll (Groll, zur Welt).

Uczęszczał do gimnazjum w Herford w Nadrenii Północnej-Westfali. W latach 1957-1962 ukończył Akademię Biznesu (niem. Handelsakademie) gdzie zdobył wykształcenie w zawodzie zecera oraz handlowca.

Odbywał staż w Hanowerze, studiował w Paryżu i Londynie.

W latach 1965-1995 był właścicielem wydawnictwa Nicolaischen w Berlinie (Nicolaische Verlagsbuchhandlung Beuermann).

Obecnie jest współwłaścicielem i udziałowcem większościowym wydawnictwa Otto Meissners (Beuermann Dieter Otto Meissner Verlag & Co), którego siedzibę przeniesiono w 1983r. z Bleckede do Berlina.

Od 1980r. wykładał księgarstwo na Wolnym Uniwersytecie Berlina (niem. Freie Universität (FU) Berlin).

Należał do różnych zrzeszeń branżowych gdzie zajmował stanowiska kierownicze. W 1981 roku zostaje przewodniczącym stowarzyszenia Berliner Landesverband Niemieckiego Związku Księgarstwa (niem. Börsenverein des Deutschen Buchhandels); do 2004r. był Prezesem Fundacji Sztuki (niem. Vorsitzender der Stiftung Buchkunst) a do 2009r., przewodniczącym stowarzyszenia Berliner Landesverband Stowarzyszenia Niemieckiego Związku Dziennikarzy (niem. Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV)).

1 Lipca 1992 r., zostaje wybrany na członka rady zarządzającej drugiego programu niemieckiej telewizji publicznej ZDF (niem. Zweites Deutsches Fernsehen).

Jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Miejskiego w Berlinie (niem. Freunde und Förderer des Stadtmuseums Berlin).

Z żoną Ingą, ma córkę Annę.

Wyróżnienia

  • 1979r. - Kodak Award - nagroda w dziedzinie fotografii (niem. Kodak-Preis für Fotografie)
  • 1989r. - Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (niem. Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland),
  • 3 lipiec 2009r. - Krzyż Zasługi I Klasy Republiki Federalnej Niemiec (niem. Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland)


Źródła