David Bailey

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

David Bailey

Członek Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej.

Odznaczenia: Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 20 czerwca 2002, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych: "Obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej: Bailey David Alan, za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności Kwidzyna, został odznaczony KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Monitor Polski z dnia 18 września 2002)

Działalność charytatywna:

- Jeden z inicjatorów kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom", której głównym sponsorem był International Paper - Kwidzyn S.A., organizowanej przez Fundację "ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego";

- (Były) Przewodniczący Rady Fundacji Opiekuńczej IP Kwidzyn;

- Przewodniczący Rady Fundacji "Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej"

- Członek Prezydium Rady Fundacji "Wspólna Droga" (United Way)